Amazon Lumberyard – po naszemu… skład z materiałami budowlanymi.
Tyle, że ten amazonowy skład nie ma materiałów budowlanych służących do budowy domu lecz jest kompletnym środowiskiem umożliwiającym stworzenie… gry na PC, konsolę, furę czy komórę. Dodajmy, że gry na najwyższym poziomie, najwyższej klasy tzw. AAA.
Co go odróżnia od Unity 3D czy też Unreal Engine? To, że jest całkowicie darmowy! Nie musisz wnosić żadnych opłat tak w czasie tworzenia gry jak i również płacić procentów od przychodów jakie będziesz uzyskiwał z gry w przyszłości. Nie ma tam też ukrytych żadnych innych opłat ani konieczności korzystać z innych amazonowych usług. Czysta darmocha!
Idealna sprawa, jakże żałuję, że jakieś 15 lat temu nie miałem dostępu do takiego darmowego środowiska! Wtedy trzeba było za takie coś zapłacić setki tysięcy dolarów i to nas zablokowało przed stworzeniem gry  🙁
Dziś, dzięki między innymi takiemu pakietowi, takich barier nie ma. Dlatego postanowiłem trochę pisać na temat Lumberyard i tworzeniu w nim gry, dla tych którzy przedkładają język polski nad angielski. Wpisy będą miały formę podstron, więc jak ktoś zainteresowany to niech lepiej użyje RSS.
Zapraszam także do otwartej grupy na FB.

1. Czym jest Amazon  Lumberyard?

To całkowicie darmowe środowisko (silnik gier) do tworzenia fotorealistycznych gier 3D, który pozwala na tworzenie gier najwyższej jakości na różne platformy – PC, Xbox One, PlayStation 4, Android, iOS i OS X – i łatwe zintegrowanie ich z chmurą AWS oraz z Twitchem. Lumberyard zawiera wszystko co profesjonalny twórca gier oczekiwałby od w pełni funkcjonalnego edytora, z natywnym wykonaniem kodu i oszałamiającymi efektami wizualnymi, setkami gotowych do użycia funkcji, w tym do tworzenia sieci, animacji, cząsteczek, interfejsów graficznych, narzędzi audio i wiele innych. Dodatkowo Lumberyard odblokowuje ogromną skalę z AWS i Twitch, dzięki czemu można łatwiej budować gry w trybie multiplayer i integrację społeczności.

Do poprawnej pracy potrzeba komputera (wymagania minimalne) z systemem Windows 7,  8 GB RAM, procesor 3GHz, karta graficzna z DirectX 11 i 2GB RAM , Visual Studio 2015 (należy doinstalować obsługę C++ i MFC ).

2. Najważniejsze elementy środowiska:

AI System
Asset Pipeline
Audio System
Characters and Animation
Cinematics System
Component Entity System
Object and Entity System
Flow Graph System (Visual scripting)
Levels and Environment
Materials and Shaders
Modular Gems System
Particle Effects System
Project Configurator
Shader Rendering System
Twitch ChatPlay System
UI System
Virtual Reality
Waf Build System

3. Edytory i narzędzia

AI Debugger – Tester działania Sztucznej Inteligencji
Asset Browser – Wyświetla wszystkie zasoby gry dostępne do użycia
Asset Processor – Działa w tle po uruchomieniu Lumberyard, monitoruje zmiany w folderach, plikach i generuje zmiany w zasobach gry.
Audio Controls Editor – zarządzanie warstwami ścieżek dźwiękowych, kontrola wydarzeń dźwiękowych itd.
Geppetto – Zarządza animacjami postaci, załącznikami i symulacjami fizyki wraz z układaniem i mieszaniem warstw animacji
Component Palette – Wyświetla listę dostępnych składników systemu
Console – Konsola do wykonywania poleceń i wyświetlania zmiennych
Database View – Wyświetla różne biblioteki obiektów, takie jak przedmioty, cząstki i prefabrykaty
Entity Outliner – Wyświetla wszystkie używane numery identyfikacyjne i nazwy komponentów
FBX Importer – Importuje podstawowe siatki i materiały z FBX
Flow Graph – Implementuje kompleksową logikę gry przy użyciu wizualnego systemu skryptowego
Layer Editor – Tworzenie i zarządzanie warstwami poziomów.
Lens Flare Editor  – Tworzenie i zarządzanie flarami kamer
Sun Trajectory Tool – Tworzenie i zarządzanie efektami dynamicznego oświetlenia
LOD Generator – Generuje geometrię i poziom szczegółowości materiału
Lumberyard Editor – Działa jako główny edytor obszaru roboczego i przeglądarka gier; Ładuje domyślnie pasek Rollup Bar i konsolę
Lumberyard Setup Assistant – Zapewnia posiadanie niezbędnego oprogramowania wykonawczego i zainstalowanych pakietów SDK, które umożliwiają uruchomienie Lumberyard
Lumberyard Tools – Eksportuje podstawową i obleczoną geometrię, szkielety, materiały i animację
Mannequin Editor –  Zarządzanie wysokiej jakości systemem dla postaci pod nazwą Manekin i zawiera edytor FragmentID, edytor fragmentów, edytor definicji znaczników, edytor przejść, przeglądarka sekwencji, edytor bazy danych animacji i edytor kontekstu
Material Editor – Zastosowanie ostatecznych ustawień materiałów, mapowania tekstur i parametrów cieniujących.
Measurement System Tool – Narzędzie do pomiaru systemu, mierzy długość segmentów, takich jak drogi, rzeki i ścieżki
Missing Asset Resolver – Umożliwia przeszukiwanie zasobów, które zostały przeniesione i odwołują się do nowych lokalizacji
Modular Gems System – Dostarcza bibliotekę gotowych funkcji, które można używać do szybkiego uruchamiania nowych projektów lub pomysłów prototypowych
Particle Editor – Edytor cząstek, tworzy i symuluje wybuchy, płomienie, iskry i inne efekty wizualne
Project Configurator – Konfigurator projektów, samodzielna aplikacja używana do informowania systemu, które dołączyć biblioteki do budowy gry.
Resource Compiler – Kompilator zasobów, kompiluje pliki projektu tworząc gotowe pakiety
Rollup Bar –  Udostępnia i umieszcza obiekty, rośliny, zmodyfikowane tereny i narzędzia modelujące; Zawiera opcje wyświetlania, ustawienia elementów i kontrolowania warstw
Script Terminal –  Uruchamia różne skrypty w oknie terminala
Smart Objects Editor – Edytor obiektów inteligentnych, tworzy i zarządza inteligentnymi obiektami, które są używane do współdziałania z innymi obiektami zgodnie z założonymi regułami
Substance Editor –  Importuje pliki .sbsar. Edytuje właściwości materiału i eksportuje je jako teksturę
Terrain Editor – Edytor terenu, generuje elementy terenu i rzeźbę terenu w Twoim projekcie
Terrain Texture Layers –  Tworzenie warstw tekstur terenu w Twoim projekcie
Time of Day Editor – Tworzenie i zarządzanie cyklami dziennymi i nocnymi oraz innymi dynamicznymi efektami nieba
Track View Editor – Edytor ścieżek, Edycja i zarządzanie scenami i sekwencjami filmowymi; Składa się z edytora ścieżek i edytora krzywych
UI Editor Creates – Edytor UI , zarządzanie i symulowanie elementów interfejsu użytkownika dla Twojej gry, takie jak menu i wyświetlacze heads-up (HUD)
Universal Remote Console – Uniwersalna konsola zdalna, używana do łączenia się z zdalną instancją Lumberyard działającą na urządzeniach mobilnych