Po instalacji katalog lumberyard zawiera następujące foldery i pliki:
* dev

_WAF_       – pliki tworzące system Waf
Bin64           – pliki binarne i pliki konfiguracyjne kompilatora zasobów
Bin64vc120 – pliki binarne i pliki konfiguracyjne dla programu Visual Studio 2013
Bin64vc140 – pliki binarne i pliki konfiguracyjne dla programu Visual Studio 2015
Code             – katalog plików źródłowych i plików wsparcia
Editor           – pliki edytora
Engine          – pliki silnika
FeatureTests- kolekcja poziomów, aby przetestować niektóre funkcje
Gems             – biblioteki i systemy wsparcia
MultiplayerProject – Projekt dla trybu multiplayer
MultiplayerSample – Przykładowy projekt multiplayer, który pokazuje, jak zbudować grę multiplayer z nowym systemem składników
ProjectTemplates – pliki konfiguracyjne, biblioteki i skrypty dla pustego szablonu
SamplesProject – przykładowe projekty
Tools             – narzędzia i wtyczki innych firm

* 3rdParty

Oprogramowanie innych firm wymagane do używania lub kompilacji Lumberyard

* docs

Informacje o wydaniach
Podręcznik użytkowania Lumberyard

 

Rozszerzenia plików dla animacji:

*.adb –  Animation Database File – Lumberyard.
Używany przez system Manekin do przechowywania fragmentów i przejść. Zazwyczaj odczytywane z pliku Lua i innych systemów, takich jak system reakcji na śmierć.

*.i_caf (Intermediate Character Animation File) – DCC tool
Zawiera animowane dane kości dla jednej lub więcej postaci w formacie nieskompresowanym.

*.animsettings (Animation Settings File) – Lumberyard
Zawiera ustawienia kompresji w trakcie animacji. Jest to plik boczny, który jest przechowywany obok pliku .i_caf i opisuje sposób jego zestawiania przez Asset Pippeline.

*.caf (Character Animation File) – Lumberyard
Skompresowana wersja pośredniego pliku .i_caf. Zawiera on na żądanie dane o zasobach, które są przesyłane strumieniowo i pochodzą z gry, gdy jest to konieczne w czasie jej działania.

*.chrparams (Character Parameters File) – Lumberyard
Zawiera szkielety postaci, ma taką samą nazwę co plik .chr, do którego się odnosi.

*.dba (Animation Database) – Lumberyard
Zawiera wiele skompresowanych plików animacji .caf, które są przesyłane strumieniowo do i z gry. Utworzone przez kompilator zasobów i zdefiniowane w pliku .chrparams.

*.animevents (Animation Events Database) – Lumberyard
Przechowuje listę zasobów z znacznikami czasu. Geppetto jest używany do tworzenia tego pliku, który jest mapowany do pliku .chrparams.

*.bspace (Blend Space File) – Lumberyard
Definiuje jak wiele zasobów animacji jest wspólnie mieszanych. Przestrzenie mieszania są parametryzowane w czasie wykonywania przy parametrach ruchu, takich jak prędkość ruchu, kierunek ruchu, kąt obrotu lub nachylenie.

*.comb (Blend Space Combination File) – Lumberyard
Łączy wiele przestrzeni mieszania w jeden, zazwyczaj wyższy porządek i reprezentuje wielowymiarową przestrzeń mieszania.

*.grp (Group Files) – DCC Tool
Wyeksportowane sekwencje animacji używane w sekwencjach widoku ścieżki.

 

Rozszerzenia plików dla  podstawowej geometrii 3D

*.cgf (Static Geometry File) – DCC Tool
Zawiera podstawowe dane geometryczne, takie jak zgrupowane trójkąty, spacje przestrzenne, kolory wierzchołków, dane fizyczne i dane harmonicznych sferycznej.

*.chr (Character Asset File) DCC Tool
Podstawowy plik używany do animacji postaci.

*.cdf (Character Definition File) – Lumberyard
Definiuje podstawowe dane postaci i powiązane załączniki. Ten plik jest tworzony przy użyciu Geppetto i zawiera odniesienie do pliku .chr.

*skin (Character Skinned Render Mesh) – DCC Tool
Zawiera obleczone powierzchnią dane postaci, w tym siatkę, ważenie wierzchołków, kolory wierzchołkowe i cele przekształceń.

*.fbx (Filmbox File) – DCC Tool
Zawiera dane z siatki, materiału, kamery i animacji. Zapewnia współdziałanie między narzędziami DCC.

*.scenesettings(Scene Settings File) – Lumberyard
Zawiera konfigurację i ustawienia reguł z pliku .fbx.

*.abc (Alembic Cache File) DCC Tool
Zawiera nieproceduralne, niezależne od aplikacji zestaw danych geometrycznych, takich jak siatki ich materiały.

*.trb (Terrain Block File) – Lumberyard
Zawiera dane terenu i powiązane obiekty gry, takie jak woda i roślinność.

 

Rozszerzenia plików dla materiałów i tekstur

*.mtl (Material File) – DCC Tool

*.dds (DirectDraw Surface) – DCC Tool
Typy plików materiałów i tekstur

*.sbsar (Substance Files) – Allegorithmic Substance Designer
Zawiera materiały proceduralne.

 

Rozszerzenia plików dla dźwięku (audio)
*.bnk (Soundbank File) Audiokinetic Wwise
Zawiera skompilowane dane dźwiękowe i metadane.

*.wem (Encoded Media File) Audiokinetic Wwise
Skompilowany strumieniowy plik audio.


Rozszerzenia plików graficznych:

.tif
.png
.jpg
.tga
.bmp
.pgm
.raw
.r16