Oto jak szpieguje Polkomtel (wespół z Krukiem)

Skoro mleko się już rozlało i raport wyciekł do sieci to ja też z niego skorzystam i u siebie takoż go opublikuję ku pamięci potomnym. Pozostawiając to chwilowo bez komentarza – poza tym wcześniejszym. Raport szpiegowski Kruka na zlecenie Polkomtela