Dlaczego nasze władze pozwalają na porywanie i wynaradawianie polskich dzieci!?

Norwegia, Szwecja i Niemcy – te kraje szczególnie upodobały sobie odbieranie polskim rodzinom dzieci i umieszczanie ich w przysposobionych, oczywiście nie polskich tylko własnej narodowości. Na dodatek bardzo często odbywa się to tak, że rodziców celowo pozbawia się wszelkiego kontaktu z dziećmi. Prowadzi to do wynarodowienia dzieci. I tu pojawia się moje pytanie – dlaczego nasze Władze na to pozwalają!?
Dlaczego nie sprowadzają tych dzieci do Polski skoro nawet przestępcy mają prawo odbywać wyrok we własnym kraju!?
Dlaczego nie dopilnują by dzieci – jeśli już miałyby dalej być w obcym kraju – trafiały do zastępczych rodzin, ale także polskich?
Dlaczego pozwalają na coś co kiedyś było udziałem Aborygenów w Australii i Indian w Kanadzie?
Przecież te dzieci to także obywatele Polski, dlaczego więc polskie władze ich nie chronią?
Ktoś coś ?

Odpowiedz