UOKiK uznaje kary umowne w regulaminach Polkomtela za sprzeczne z prawem! Brawo!

Co ciekawe UOKiK uznał, że zapis ten nie tylko godzi w zbiorowe interesy konsumentów, ale także narusza ustawę o nieuczciwej konkurencji, co otwiera drogę do odszkodowań nie tylko klientom ale także prowadzącym działalność gospodarczą oraz firmom.  Dziwi mnie tylko, iż UOKiK uznał, że Polkomtel zaniechał tych praktyk, pewnie został wprowadzony w błąd. Trzeba będzie mu zwrócić uwagę, że nic takiego nie ma miejsca, że nadal Polkomtel je stosuje. We wpisie niżej, skrót do interesującego nas fragmentu oraz link do całej decyzji (w .pdf).

Pełna decyzja -> klikaj w ten link.

A tu interesująca nas część:

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), po
przeprowadzeniu postępowania w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe
interesy konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznaje za
praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów działanie Polkomtel spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie polegające na stosowaniu przez
Spółkę w obrocie konsumenckim postanowienia § 17 ust. 8 wzorca umowy regulamin
świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów
obowiązującego od dnia 27 maja 2013 r. o treści POLKOMTEL ma prawo żądania od
Abonenta naprawienia szkody poprzez zapłatę przez Abonenta kary umownej w przypadku
stwierdzenia naruszenia przez Abonenta któregokolwiek z zobowiązań określonych w § 5 ust. 8 w wysokości 5 000 zł za każdą kartę SIM lub urządzenie telekomunikacyjne używane w taki sposób (…), co narusza art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz
godzi w zbiorowe interesy konsumentów i stwierdza zaniechanie jej stosowania z dniem 8 czerwca 2014 r.
Pełna decyzja -> klikaj w ten link.

 

14 myśli na temat “UOKiK uznaje kary umowne w regulaminach Polkomtela za sprzeczne z prawem! Brawo!

 1. Czy nie powinny ruszyć jakieś pozwy zbiorowe wytoczone Polkomtelowi przez ludzi których ta spółka wydymała na duże pieniądze ?

     1. TO ZAMIESZCZAM JESZCZE RAZ – dwa komentarze znalezione na stronie http://www.dlapilota.pl

      Oto one –

      3/9/09@0822HRS Jacob pisze:

      W pierwszych latach okupacji do Polski sprowadzano setki tysięcy Żydów z Europy zachodniej. Przepełnione getta w Warszawie i Łodzi funkcjonowały jak małe państwa poddane terrorowi hitlerowskiego reżimu. Wskutek nienaturalnej koncentracji i deportacji z Czech, Niemiec i innych krajów Europy, w Polsce zetknęły sie społeczności Żydowskie, które dzieliło wszystko. Żydzi wschodni wszelki brak religijności uważali za zdradę, Żydów niemieckich zawstydzał chasydzki foklor i za ciemnotę uważali wyodrębnianie się z otaczającego społeczeństwa. Żydzi z Zachodu, kuzyni Kafki i Freuda trafiali do miast pełnych brudu, mizernych podupadłych ludzi, gdzie warunki higieniczne obrażały wszelkie oczekiwania. Czy oni mogli się Niemcom do czegoś przydać? Doskonale wykształceni ludzie z Zachodu byli nie tylko obciążeniem dla getta, ale też domagali się praw znanych normalnemu światu. Kiedy więc zdecydowano o Endlosung, czyli stopniowym wymordowaniu wszystkich, oni właśnie poszli z getta w pierwszej kolejności, zaraz po więźniach skazanych za różne przewinienia. Dla usprawnienia funkcjonowania organizacji łapanek i wywozu do obozów zagłady Niemcy powołali żydowską służbę porządkową (Jüdischer Ordnungsdienst, OD). Szeregi tej formacji zasilili wyłącznie młodzi, niewykształceni Żydzi ze Wschodu, pochodzący z biedoty wiejskiej. Cechowali się on wyjątkową brutalnością i okrucieństwem. Sami członkowie OD byli w końcowym okresie getta wyłapywani przez SS i wywożeni do obozów zagłady jednym transportem. Jeżeli jednak zdarzało się, że członek policji trafiał do obozu wcześniej, zdarzało się, że bywał żywcem wrzucany do pieca przez współwięźniów. Ci funkcjonariusze OD, którzy przetrwali wojnę, byli naturalnym celem dla środowisk bliskich AK, zatem jedyną drogą do ocalenia było dla nich przejście do formacji skrajnie komunistycznych. Dlatego też początki Polski Ludowej charakteryzowała specyficzna nadreprezentacja osób pochodzenia żydowskiego w szeregach UB i władzach służb aparatu politycznego. Ten przydługi wstęp napisałem po to, aby przybliżyć Państwu pewnien archetyp, istniejący w tzw. nieświadomości zbiorowej, więc wrodzony, wspólny grupom ludzkim, absolutnie niezmienny wzorzec determinujący sposób myślenia i postrzegania świata oraz odczucia, reakcje i zachowania jednostek. Irsze F. – jesteś złym Żydem, a Twoje zachowania determinuje archetyp funkcjonariuszy OD, Twoich wujów i dziadka. Trafiłbyś żywcem do pieca.

      2/9/09@2013HRS Anonim pisze:

      Widze że przestępcy to Twoi kolesie a szukasz winnych nie tam gdzie trzeba.
      Zgoś się do CBA czy prokuratury oni Ci pomogą w ustaleniu prawdy czy sam odpowiesz za oszczerstwa.

      8/8/09@1311HRS Liotczik Tichonov pisze:

      kto wie jak było w Zwiazku Radzieckim i jak jest w Rosji może łatwo zrozumieć skąd w ULC takie zwyczaje.
      Na Wschodzie do dzisiaj cała organizacja życia społecznego oparta jest na wzjatkach i kryszach.
      Oficerowie Ludowego Wojska Polskiego, którzy tworzyli od początku fundamenty Urzędu Lotnictwa Cywilnego przejęli zwyczaje swoich mentorów ze wschodu. Tworząc procedury i krajowe przepisy lotnicze opierali sie głównie na skonstruowaniu mozliwości takiego paraliżu funkcjonowania jednostek, żeby wzjatki były wręcz obowiązkowe.
      Weźmy przykład obowiązku zatwierdzania każdego dokumentu, instrukcji czy osoby nominowanej na stanowisko w firmie lotniczej. Wszystko sprowadza się do tak wielkiej dowolności interpretacji i „gębowego” że bez wzjatki ani rusz. Dlatego wszyscy wojskowi są dzisiaj o wiele bogatsi niż wskazują na to ich wieloletnie dochody.
      Przyzwyczajeni też byli zawsze do tego że wszystko jest dla nich za darmo. Więc wykorzystywali każdy moment aby coś załatwić barterem. Ja spojrzę przychylniej – Ty załatwisz cegły i cement.
      Spytajcie Bogdana Ch. skąd on i jego dzieci mają meble – pewien znany producent głośno mówi o cenie jaką musiał zapłacić za certyfikację ośrodka szkolenia lotniczego i delegaturę egzaminowania z jezyka angielskiego.
      Spytajcie Ireneusza F. w jaki sposób jego syn dostał się na darmowe szkolenie lotnicze w Dęblinie zarezerwowane dla zupełnie innych kandydatów.

      Młodzi, którzy siedzą dzisiaj w więzieniu przez lata obserwowali bezkarność swoich szefów. Widzieli prokuratora depczacego im po piętach, upadające firmy lotnicze, niszczonych ludzi, ale zawsze ich wojskowi szefowie wychodzili górą. Myśleli, że praca w urzedzie daje immunitet.
      Zapomnieli tylko w jakich czasach żyjemy. Kiedy ruskomyślący robili interesy nie było komputerów, komórek, internetu. Dlatego dzisiaj nie ma na nich dowodów. Z majątku przewyższającego ich życiowe dochody jakoś się wyłgają.
      A młodzi dla paru tysięcy spaprali sobie życie i do końca nie zrozumieja tej wielkiej poradzieckiej niesprawiedliwości dziejowej.

 2. Z moich informacji wynika, że Polkomtel odwołał się od tej decyzji UOKiK-u. Wniosek: nadal temat jest otwarty. Czy Wiadomo kiedy jakieś kolejne rozstrzygnięcie ?

 3. Mija rok od nałożenia kary na Polkomtel. Do dnia dzisiejszego Sąd nie zajął się sprawą odwoławczą Polkomtela na nałożoną karę. Do dnia dzisiejszego nie ma ustalonego terminu rozprawy w tej sprawie. Sądy działają z prędkością światła. Pewnie osoby nabite w butelkę przez Polkomtel-a zdążą zejść z tego świata zanim doczekają się orzeczenia Sądu w tej sprawie i o to chyba w tym wszystkim chodzi.

 4. Dzięki za info. Opieszałość Sądów w naszym kraju jest ogromna. Nie wiem na co oni czekają chyba aż wszyscy naciągnięci przez Polkomtel poumierają zostawiając niespłacone długi swojej rodzinie. Brak słów.

Odpowiedz