Węgiel = biopaliwo, odnawialne, ekologiczne źródło energii.

Nie wiem dlaczego tak wszyscy naskakują na elektrownie opalane węglem.
Bądźmy konsekwentni!
Jeżeli biopaliwa – czyli wszystkie paliwa, które zostały wytworzone z roślin – są uważane za ekologiczne
i odnawialne paliwo to także węgiel powinien być za nie uznany.
Przecież węgiel – tak brunatny jak i kamienny – jest efektem przemiany roślinek i żyjątek.
Czyli dokładnie tego samego, z czego obecnie robi się biopaliwa. Rozumiem, że ropa naftowa
i gaz ziemny nie mogą być uznane za biopaliwo, ale węgiel? Jak najbardziej!
Węgiel=biopaliwo – takie hasło powinno przyświecać polskiemu rządowi.

Odpowiedz