Antyweb sp. z o.o. zmniejsza kapitał zakładowy spółki o 180 tys. zł

Może się komuś przydać ta informacja (jakimś wierzycielom)?

Zarząd Antyweb Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), KRS 0000389854, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, informuje, że uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 16 października 2015 r., zaprotokołowaną aktem notarialnym, Rep. A nr 7899/2015, obniżono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.000.000,00 zł do kwoty 820.000,00 zł, tj. o kwotę 180.000,00 zł.

Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, do zgłaszania ewentualnego sprzeciwu i roszczeń w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem Antyweb Sp. z o.o., ul. Sarmacka 12C lok. 14, 02-972 Warszawa.

Niestety jeszcze nie znam powodu ani sposobu obniżki kapitału ani też wyników finansowych za 2014 r.
Nawet nie wiem czy je już przysłali do sądu, więc musicie dalej być cierpliwi.

Co do zmniejszenia kapitału to nie wiem czy to wynik umorzenia udziałów jakiegoś wspólnika, który odchodzi,  czy też chodzi o wyrównanie bilansu spółki.
Będę wiedział po otrzymaniu kserokopii aktu notarialnego z sądu.

Dopisek z dnia 16 marca 2016 r.
Niestety w sądzie nie ma żadnych nowych pism, za to są zwrotki nieodebranej poczty.
Także moje pismo do antyweb sp.  z o.o. wysłane na adres podany w wezwaniu nie zostało doręczone.
Za to szukają pracowników chwaląc się, że miesięcznie odwiedza ich 1,5 mln  UU
https://antyweb.pl/praca-w-antyweb/

Odpowiedz