9 myśli na temat “Kupię weksel Zbigniewa Ziobry :)

  1. Wierzę, że wyciągnięcie kilku weksli wobec kilku polityków ocknęłoby ich i poprawiliby ustawę o wekslach.

 1. Ależ co to znaczy „wprowadzenie zakazu weksli in blanco”?

  To może idźmy dalej: wprowadźmy zakaz podpisywania czystych kartek.

  Czy jednak problem ten można rozwiązać Ustawą? Wątpię.

  Zakaz podpisywania weksli in blanco nie spowoduje, że weksle in blanco nie mogłyby być podpisywane, a i tak każdy weksel dochodzony przed sądem jest już wekslem zupełnym.

  Numerowanie weksli jest pochodną problemu „podpisywania weksli gołych” (https://www.remitent.pl/weksel-goly-tak-jakbys-podpisal-czysta-kartke-papieru/2358) i problem też wynika nie tyle ze złego prawa, co ze złej praktyki.

  I nie jest to jakaś wewnętrzna wada weksla.

  Zlikwidujesz ustawę wekslową, to będą podpisywać in blanco umowy pożyczki.

  Albo nadal będą podpisywać „weksle” – tylko w bardziej opisowej formie.

 2. Wprowadzenie zakazu weksli in blanco oznaczałoby dwie rzeczy:
  1. Samo żądanie wystawienia takiego weksla byłoby przestępstwem.
  2. Wypełnienie dowolnej części weksla przez inną osobę skutkowało NIEWAŻNOŚCIĄ weksla.
  Sądzę, że takie przepisy zabezpieczyłyby ludzi przed nieuczciwymi bankami, naciągaczami czy nawet zwykłymi oszustami.

  1. Popieram w całości. Weksel in blanco to bandycki dokument. Nie powinien funkcjonować w przestrzeni publicznej.

 3. Ewidentny przykład, że świat schodzi na psy 😉

  Kiedyś, przed wojną, abstrakcyjność weksla i ochrona kolejnych posiadaczy przed zarzutami wystawcy wobec ich poprzedników, była uważana za warunek konieczny dla bezpieczeństwa i zaufania społecznego do obrotu wekslowego, nadającego mu charakter papieru obiegowego.

  Obecnie te same fakty są uważane za wadę.

  Wzory wymaganych obecnie weksli in blanco rzeczywiście wołają o pomstę do nieba. Szczególnie smutne jest, jeśli żąda tego nawet agencje państwowea (PARP, ARiMR, NFOŚiGW); i to pomimo interwensji Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.remitent.pl/rpo-po-raz-drugi-zajmuje-sie-nieprawidlowym-wekslem-in-blanco-parp/2560).

  Nadal jednak stoję na stanowisku, że wina tkwi w złej praktyce, a nie w złym prawie. Zakaz podpisywania weksli in blanco nie wyeliminuje INNYCH blankowych dokumentów (czy nawet podpisywanych czystych kartek, z których będą powstawać weksle), natomiast będzie stanowił „wylanie dziecka z kąpielą”, nie można bowiem zaprzeczyć, że istnieją sytuacje, kiedy wystawienie weksla in blanco (którym jest weksel nie zawierający przynajmniej jednego ustawowego elementu) jest zasadne i potrzebne.

  O takim szczególe, że prawo wekslowe opiera się na przedwojennych Konwencjach i jego zmiana nie jest taka prosta (nawet komuniści nie znieśli tego kapitalistycznego wynalazku), nie wspomnę 😉

Odpowiedz