222 000,00 złotych na każdego Polaka! Dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych!
Tyle co najmniej wynosi dług na każdego Polaka, który jeszcze nie jest emerytem.
Mamy 6 bilionów złotych długu, co stanowi 300% PKB.
Notabene PKB liczone w dolarach spada nam od 2015 roku, a ponoć tak dobrze się rozwijamy…

 

This article has 4 comments

Dodaj komentarz