Ciekawe jak możemy świętować 10 lecie wstąpienia do UE skoro UE istnieje od niespełna 5 lat.

Od kilku dni przecieram oczy ze zdumienia jak łatwo jest ludziom wyprać mózgi – wystarczy powtarzać w mediach z uporem maniaka durnotę by ludzie w nią uwierzyli. Chyba przestaje mnie dziwić, że Rosjanie – nawet Ci wykształceni – jako datę wybuchu II Wojny Światowej podają dzień 22 czerwca 1941 r.  I o ile Rosjan można zrozumieć – przecież nie mogą przyznać się nawet przed sobą, że byli sojusznikiem III Rzeszy i razem z nią zaatakowali kilka krajów –  to zupełnie nie rozumiem szopki odstawianych przez nasze Władze.   Też będą fałszować książki do historii?
Przypomnę więc, gwoli przytoczenia faktów, że UE powstała 1 grudnia 2009 roku.
Tak czy siak – nie możemy świętować 10 rocznicy przystąpienia do UE! A właściwie to możemy świętować powstanie UE – za jakieś 5 lat. I wtedy to dopiero będzie śmiesznie 😉

11 myśli na temat “Ciekawe jak możemy świętować 10 lecie wstąpienia do UE skoro UE istnieje od niespełna 5 lat.

 1. A czy to nie tak, że 1 grudnia 2009 wszedł w życie traktat lizboński a Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992, traktatu z Maastricht?

  1. Wydaje mi się, że wcześniej przystąpiliśmy do Wspólnot Europejskich (były trzy). A UE jako państwo powstała w 2009 r.
   Ale kopii o to kruszyć nie będę 🙂

   1. Idąc Pańskim tokiem rozumowania, to Polska nie może świętować rocznicy chrztu kraju, bo przecież to była całkiem inna Polska niż teraz. Ma Pan ciekawe wpisy, ale ten to już szukanie dziury w całym.

 2. Unia Europejska (skrót w języku polskim: UE) – gospodarczo-polityczny związek demokratycznych państw europejskich.

  Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 na mocy podpisanego 7 lutego 1992, traktatu z Maastricht jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 r. nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis.

  Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa (w międzynarodowoprawnym tego słowa znaczeniu) funkcjonuje od 1 grudnia 2009. Równocześnie zastąpiła ona kilka form współpracy, w tym m.in. Wspólnotę Europejską.
  Proces integracji wykracza poza ściśle określone ramy geograficzne Europy[3]. W określeniu europejskości Unii naczelną rolę odgrywają czynniki historyczne i kulturowe oraz wspólna tożsamość i identyfikacja z wartościami demokratycznymi[4].

  Początkiem powojennej integracji europejskiej było powstanie w 1952 roku Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. W 1958 r. została utworzona Europejska Wspólnota Gospodarcza i to jej bezpośrednią następczynią jest Unia Europejska.

  Od czasu wejścia w życie traktatu lizbońskiego, tj. 1 grudnia 2009, podstawę prawną funkcjonowania stanowią: Traktat o Unii Europejskiej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Integralną część Traktatów stanowią tabele ekwiwalencyjne, protokoły i wyjaśnienia. Duże znaczenie dla unijnego porządku prawnego ma też Karta praw podstawowych. Prawem wiążącym są też umowy międzynarodowe z państwami trzecimi (w tym układy stowarzyszeniowe), których stroną były Wspólnota Europejska i Unia Europejska. Dokończeniem acquis Unii są akty prawa wtórnego powstałe w oparciu o Traktaty i umowy międzynarodowe.

   1. Tak samo jak jest Przewodniczący Parlamentu Europejskiego(premier) i Przewodniczący Rady Europejskiej(prezydent), tak samo z doborem premiera i prezydenta Parlamentu Światowego nie będzie problemu.

Odpowiedz