Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro nazwał mnie śmieciem :( Wnoszę prywatny akt oskarżenia.

Na swoim twitterowym profilu Zbigniew Ziobro nazwał mnie śmieciem. Jest to nie tylko publiczna zniewaga, ale może mieć także niezwykle groźne konsekwencje. W związku z tym, że Zbigniew Ziobro jest także Prokuratorem Generalnym i Ministrem Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej (sic!) to jego absolutnie dehumanizujące określenie może sprowokować osoby – które od miesięcy dopuszczają się zbrodni przy białoruskiej granicy na mężczyznach, kobietach i dzieciach – do fizycznych napaści na tych, którzy potępiają ich zbrodniczą działalność lub się jej tam na miejscu czynnie przeciwstawiają. Ta upiorna wypowiedź może dać im poczucie bezkarności i poparcia władz.
W związku z powyższym wniosłem do sądu prywatny akt oskarżenia odnośnie naruszenia moich praw przez Zbigniewa Ziobrę wyczerpujących w pełni art. 216  § 2 kodeksu karnego.

Poniżej mój akt oskarżenia.
Dopisek: Sprawa ma już swoją sygnaturę  V K 1804/22 

 

 

Wrocław, dnia 05 sierpnia 2022r.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy V Wydział Karny
ul. Marszałkowska 82
00-517 Warszawa

Prywatny akt oskarżenia

przeciwko

Zbigniewowi Ziobro

Działając w imieniu własnym niniejszym oskarżam:

Zbigniewa Ziobro, Prokuratora Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej i Ministra Sprawiedliwości

o czyn określony w art. 216 § 2 kodeksu karnego popełniony wypowiedzią w dniu 4 sierpnia o godzinie 9:07 na prowadzonym przez niego profilu na Twitterze, w której to wypowiedzi znieważył mnie publicznie nazywając mnie śmieciem. Jego wypowiedź miała następującą treść:

Polski Żołnierzu, pamiętaj, żaden śmieć nie jest w stanie Cię obrazić. Bronisz nas, naszych dzieci, domów, Ojczyzny. Na polskie sądy może nie masz co liczyć, ale na Polaków zawsze. Jesteśmy z Ciebie dumni. Chwała Ci, polski Żołnierzu!”

Poniżej zamieszczam adres URL i zrzut obrazu z tej wypowiedzi:

https://twitter.com/ZiobroPL/status/1555269284267528194

Uzasadnienie prywatnego aktu oskarżenia:

W związku z tym, że Zbigniew Ziobro w swojej wypowiedzi użył sformułowania „żaden śmieć” czyli zawierającego tzw. ogólny (duży) kwantyfikator, a nie odniesienie do konkretnej wskazanej przez niego osoby, to uważam, że jego wypowiedź dotyczy każdej osoby, która potępia działania polskich służb mundurowych na polskiej granicy przy Białorusi. W związku z tym, że od miesięcy aktywnie im się sprzeciwiam oraz publicznie nazywam te działania zbrodniami, a osoby je popełniające za kalające polski mundur i łamiące polską rację stanu, to wypowiedź ta dotyczy także mnie. Oznacza to, że Zbigniew Ziobro nazwał mnie publicznie śmieciem. Przy tym nie tylko jest to określenie wybitnie znieważające, ale także dehumanizujące co może sprowokować do fizycznych ataków na mnie i inne osoby przez osoby, których działalność piętnujemy. Szczególnie w sytuacji gdy Zbigniew Ziobro jest Prokuratorem Generalnym i Ministrem Sprawiedliwości może to zbudować u niektórych osób przekonanie o bezkarności dokonanych przez nich ataków.

Wobec powyższych wnoszę:
-o ukaranie Zbigniewa Ziobro adekwatnie do szkodliwości jego czynu i przepisów prawa;
-zwrot poniesionych przeze mnie kosztów postępowania sądowego w tym kosztów zastępstwa procesowego;
-zasądzeniu nawiązki pieniężnej na rzecz wskazanej przeze mnie organizacji pożytku społecznego;

Załączniki:

– 3 odpisy aktu oskarżenia.

 

Dopisek (16 sierpnia 2022r.)
A teraz jeszcze Andrzej Duda (pełniący rolę prezydenta) nazwał mnie zdrajcą.  Absolutnie nieakceptowalne i niedopuszczalne, więc i przeciwko niemu składam prywatny akt oskarżenia.

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/wystapienia/wystapienie-podczas-obchodow-swieta-wojska-polskiego,57649

 

 

3 myśli na temat “Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro nazwał mnie śmieciem :( Wnoszę prywatny akt oskarżenia.

 1. nie nazwał konkretnie ciebie, a zwrócił się bezosobowo, to typowy sądowy trolling, rozrywka dla bogaczy których na to stać. Ziobro nie napisał że „Arnold Buzdygan to śmieć”. Tak samo o każdej pogardliwej wypowiedzi o dowolnej grupie społecznej, można się poczuć dotkniętym i momentalnie poczuć się w mniejszości, czarnym, żydem, homosiem. To nie jest to samo, krzykliwy nagłówek zastosowałeś, clickbaitujesz, a ziobro wcale tak nie powiedział. Jak powiem, że wszyscy ludzie na ziemi są źli, to też mnie pozwiesz?

  1. Sąd to oceni.
   I nie, nie mówił bezosobowo ani o grupie społecznej.
   Mówił konkretnie o każdej osobie, która potępia i nazywa po imieniu zbrodnie popełniane przez część mundurowych jak i polskie władze.
   Czyli o mnie także.

Odpowiedz