Przedsiębiorczość, część 1.

  • Jedynym celem istnienia firmy jest spełnianie potrzeb konsumentów.
  • Firmy NIE mają zysków. Jedyne co mają przedsiębiorstwa to chwilowe nadwyżki przychodów nad wydatkami, w konkretnym, wybranym przedziale czasu. Te nadwyżki i tak zostaną wydane w przyszłości.
  • Możliwy jest jedynie zysk z pojedynczej transakcji lub ich ograniczonej ilości, w ograniczonym czasie, ale nie z systematycznej działalności gospodarczej.

Bardzo często widzę, że ludzie zakładają firmy w celu korzystania z urojonych zysków jakie one generują. Oznacza to, że są na prostej drodze do katastrofy, ponieważ:

a) Żadna firma nie przynosi zysków. Zysk może pojawić się jedynie jako chwilowa nadwyżka przychodów nad rozchodami w określonym czasie. Jeżeli jednak rozpatrujemy cały okres funkcjonowania firm to każda firma ostatecznie wyda wszystkie nadwyżki – nazywane przez fiskusa zyskiem – na swoje wydatki. W efekcie upadnie lub zostanie przejęta przez inny podmiot po utracie pieniędzy na prowadzenie swojej działalności.

b) Jedynym uzasadnieniem prowadzenia firmy dla każdego powinno być spełnianie potrzeb konsumentów jak najtaniej i z jak najlepszą jakością. W ten sposób podnosi się poziom życia. Oczywiście te potrzeby mogą być tymi już istniejącymi lub też stworzonymi przez firmę. Jeżeli jednak podejmujesz działalność gospodarczą w innym celu to oczywiste jest, że poniesiesz porażkę. Ponadto każde inne zadanie, nakładane  na firmy lub przez nie podejmowane dobrowolnie, nie związane z podstawowym celem są w rzeczywistości szkodliwe dla społeczeństwa. Powodują wzrost kosztów lub spadek jakości, a najczęściej obie te rzeczy na raz.

Odpowiedz