Koniec pobłażania reżimowi – zawiadomienie do prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego

W dniu dzisiejszym wysłałem zawiadomienie do prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego o  podejrzeniu popełnianiu zbrodni przeciwko ludzkości przez Mateusza Morawieckiego, Andrzeja Dudę, Jarosława Kaczyńskiego, Mariusza Kamińskiego i inne osoby w związku z tym co się dzieje na pograniczu z Białorusią.

Możesz także i Ty wysłać takie zawiadomienie, jest po angielsku bo taki jest wymóg. Link do wzoru w word jest tutaj, w pdf jest tutaj.
Z jego treścią po polsku możesz zapoznać się we wpisie poniżej.
Jeżeli nie chce się Wam iść na pocztę, możecie zawiadomienie wysłać emailem: otp.informationdesk@icc-cpi.int

Może niektórzy siepacze tej władzy zrozumieją co ich czeka jeżeli nie zaprzestaną wykonywania zbrodniczych rozkazów sprzecznych z ciągle obowiązującym w Polsce prawem.
Zachęcam także do przeczytania stanowiska zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego.

Information and Evidence Unit
Office of the Prosecutor
International Criminal Court
Post Office Box 19519
2500 CM The Hague
The Netherlands

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia

zbrodni przeciwko ludzkości

Wnoszę o wszczęcie postępowania w sprawie podejrzenia popełniania zbrodni przeciwko ludzkości na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez:

a) Mateusza Morawieckiego, obecnie premiera RP
b) Andrzeja Dudę, obecnie prezydenta RP
c)Jarosława Kaczyńskiego, obecnie wicepremiera i przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.
d)Mariusza Kamińskiego, obecnie ministra spraw wewnętrznych i administracji
e) Andrzeja Jakubaszka, pułkownika, Komendanta Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej,
f) Annę Michalską, rzeczniczkę prasowa Straży Granicznej
g) inne osoby, w szczególności policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy bezpośrednio popełniających czyny noszące charakter zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni ludobójstwa.

Uzasadnienie:

Od sierpnia 2021 roku w związku z rozporządzeniami członków rządu i idącymi za tym rozkazami zwierzchników, sprzecznymi z podpisanymi przez Polskę konwencjami międzynarodowymi, polską konstytucją i polskim prawem (w tym karnym), na terytorium Polski dochodzi do masowych działań policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy polegających w szczególności na:

a) wywożeniu tysięcy mężczyzn, kobiet (w tym ciężarnych) oraz dzieci do lasu i UWIĘZIENIU ich pod gołym niebem w warunkach bezpośrednio zagrażających ich życiu wynikających z braku wody, jedzenia, lekarstw oraz przenikliwej wilgoci i niskiej temperatury, które potrafią zabić w kilkanaście godzin.

b) przepychaniu i przerzucaniu z użyciem przemocy, tysięcy mężczyzn, kobiet (w tym ciężarnych) oraz dzieci na terytorium Białorusi, także bezpośrednio do lasu co bezpośrednio zagraża ich życiu.

c) rozdzielaniu rodzin, w tym dzieci od rodziców i wywożenia ich w różne miejsca (ciągle mówimy o podmokłych lasach z bagnami i trzęsawiskami)

d) odmawiania przyjęcia od tych ludzi wniosków o ochronę prawną/azyl.

e) ignorowania zgłoszonych i wypełnionych wniosków o ochronę prawną/azyl, okłamywaniu prawnie ustanowionych pełnomocników co do miejsca wywożenia osób, które podpisały wnioski itd.

f) ignorowaniu postanowienia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który nakazał Polsce udzielić uchodźcom natychmiastowego wsparcia, w tym dostarczyć żywność czy umożliwić konsultację lekarską.

g) zastraszaniu a nawet już oskarżaniu (o handel ludźmi) osób niosących pomoc uchodźcom błąkającym się po lasach czy też szukających już bezpośrednio pomocy w wioskach i miastach.

h) wymuszaniu na lekarzach wypisywania ze szpitali wyziębionych, chorych, rannych i wycieńczonych ludzi by jak najszybciej ponownie ich wywieźć do lasu.

i) odmawianiu wjazdu ratownikom i lekarzom (mimo wielu wniosków) do strefy ustanowionej jako strefa stanu wyjątkowego

j) utrudnianie a nawet blokowanie niesienia pomocy działaczom organizacji humanitarnych, posłom, duchownym oraz ratownikom medycznym.

Wszystkie te działania te podejmowane są wobec osób podejrzewanych o nielegalne przekroczenie granicy polsko-białoruskiej, przy czym przeważnie osoby te zostały do tego zmuszone (wielokrotnie) groźbą i fizyczną przemocą przez białoruskie służby.

W związku z pogarszającą się pogodą, nadchodzącymi opadami atmosferycznymi, mrozami i wielotygodniowym pobytem w lasach, tysiącom tych ludzi grozi śmierć.

Działania te popełnione w ramach rozległego i systematycznego, świadomego ataku skierowanego przeciwko ludności cywilnej mogą wyczerpywać czyny podlegające jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego, w szczególności kwalifikowane jako:

(b) eksterminacja;

(d) deportacja lub przymusowe przemieszczanie ludności;

(e) uwięzienie lub inne dotkliwe pozbawienie wolności fizycznej z naruszeniem podstawowych reguł prawa międzynarodowego;

(f) tortury;

(h) prześladowanie jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania grupy lub zbiorowości z powodów politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, religijnych, płci [….] lub z innych powodów powszechnie uznanych za niedopuszczalne na podstawie prawa międzynarodowego, w związku z jakimkolwiek czynem, do którego odnosi się niniejszy ustęp, lub z jakąkolwiek zbrodnią objętą jurysdykcją Trybunału;

(k) inne nieludzkie czyny o podobnym charakterze celowo powodujące ogromne cierpienie lub poważne uszkodzenie ciała albo zdrowia psychicznego lub fizycznego

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie.

ps
Chciałbym podkreślić, że wniosek ten nie dotyczy działań związanych z bezpośrednią ochroną granicy i działań uniemożliwiających jej przekroczenie lecz działań podejmowanych wobec ludzi, znajdujących się od wielu dni na terytorium Polski, nawet dziesiątki kilometrów od granicy.

Z uszanowaniem
Arnold Buzdygan
członek zarządu
Partii Rozwoju

6 myśli na temat “Koniec pobłażania reżimowi – zawiadomienie do prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego

    1. Można wg własnej woli modyfikować to zawiadomienie.
      Wystarczy skopiować tekst do edytora tekstu i zredagować do własnej wersji.

Odpowiedz